DSC01560

好好吃!

好吃但吃太多串還是會膩

醬汁絕對不能沾兩次

高麗菜是最佳配角無誤

 

DSC01569

 

DSC01570

 

 

DSC01540

 

DSC01541

 

DSC01564

 

DSC01543

 

DSC01544

 

DSC01545

 

DSC01550

 

DSC01556

 

DSC01557

 

DSC01559

 

DSC01562

 

DSC01563

 

DSC01565 

 

DSC01566

創作者介紹
創作者 肥滋滋 的頭像
肥滋滋

滋滋會社

肥滋滋 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()